Geconsolideerde bedrijven vergelijken

ja

Geconsolideerde bedrijven vergelijken

Year-over-year (OY) is een vaak gebruikte statistische vergelijking om de prestaties van een organisatie in een bepaald jaar te vergelijken met die van een ander bedrijf. Als u naar de prestaties van YOY kijkt, kunt u meten of de algehele financiële prestaties van een bedrijf verslechteren, stabiel zijn of verbeteren. Bij het vergelijken van bedrijven van verschillende groottes en in verschillende markten, moeten bedrijven niet alleen rekening houden met de absolute waarde van hun inkomsten en uitgaven, maar ook met de verschillen tussen bedrijven in de loop van de tijd en over verschillende geografische regio's.

Hier zijn enkele snelle manieren om effectievere en nauwkeurigere jaar-op-jaar vergelijkingen te maken. Kijk bijvoorbeeld naar de omzet als percentage van de bruto boekomzet in het derde kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Bereken de verhouding met behulp van huidige dollars y verheugd. Als een bedrijf bijvoorbeeld in het derde kwartaal $ 100 miljoen heeft verkocht en nu verwacht datzelfde bedrag volgend jaar in het derde kwartaal te verkopen, dan kunnen zijn inkomsten als vlak worden beschouwd. Als de inkomsten de afgelopen jaren echter gestaag zijn gestegen, is het misschien het beste om aan te nemen dat de sector een stijging van de inkomsten in het derde kwartaal zal blijven ervaren, want als dat zo is, zou dit betekenen dat de financiële prestaties van het bedrijf zijn gedaald. verslechtering ten opzichte van toen de recessie begon.

De andere veel voorkomende vergelijking tussen bedrijven zijn de bedrijfskosten. Gewoonlijk vertonen de bedrijfskosten als eerste een neerwaartse trend op jaarbasis. Daarom is de eerste stap het uitvoeren van een huidige of recente kostenanalyse. Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van de informatie uit de balansen aan het einde van het jaar, actuele en historische bedrijfskostentabellen, of netto bedrijfswinst, kostprijs van verkochte goederen, brutoverkoopprijs en effectieve belastingtarieven. Door naar de bedrijfskostenpercentages te kijken in de context van de totale inkomsten, kan men een duidelijker beeld krijgen van hoe de onderneming van plan is haar activa te besteden en te beheren om de gewenste financiële resultaten op korte en lange termijn te bereiken.

Site bezoeken voor meer info: http://test241

Back To Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close